អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០៩:៤៣ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)400540015
បាត ថៃឡង់ (1USD)31.4831.55
ដុង វៀតណាម (1USD)2323023300
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)8989.5
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)73.874.3
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7212.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)24.3024.50
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)113113.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)132132.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)7070.5
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)74.575
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)99.5100
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15651575
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ