អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០១:៥៣ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ អត្រា
ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD) 4087 4095
បាត ថៃឡង់ (1USD) 30.47 30.55
ដុង វៀតណាម (1USD) 23120 23200
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY) 93.5 94
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD) 72 72.5
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD) 12.72 12.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR) 23.70 23.90
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR) 110 110.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP) 121.5 122
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD) 66.8 67.3
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD) 74.7 75.2
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF) 101 101.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI) 1815 1835
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ