អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០៩:៤៥ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40154023
បាត ថៃឡង់ (1USD)31.7331.83
ដុង វៀតណាម (1USD)2323023300
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)91.291.7
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)73.874.3
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7212.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)24.2024.40
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)113113.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)129.5130
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)71.572
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)74.875.3
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)100.2100.7
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15501560
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ