ចង់​ដឹង​អត់? សម ថា​រ័​ត្ន និយាយ​អ្វីខ្លះ​ពី​ការ​ប្រកួត​អន្តរជាតិ​
Bayern Munich ជះ​លុយ​78​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ទិញ​កីឡាករ​កូរ៉េ​មិនទាន់​គ្រប់​អាយុ​ម្នាក់