សេវាកម្ម

Live

ADB ផ្តល់កម្ចី ២៩ លានដុល្លារ ដើម្បីលើកកម្ពស់ គុណភាព សេវាសាធារណៈនៅតាមមូលដ្ឋាន

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានអនុម័តហិរញ្ញប្បទានជាង ២៩ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បី​គំាទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ​ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវការផ្តល់...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ