ស្រាវជ្រាវ

Live

ជិត​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ឆ្នាំ​ទ្រព្យ​ទាំង​៥​លុយ​ចូល​ខាប់​ដូច​ទឹកគ្រឿង​រាសី​ខ្ពស់...

តាម​ស្តេច​ហោរ​ចិន​សែ​បាន​អះអាង​ថា នៅ​តែ​៤​ថ្ងៃ​ទៀត​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន​-​វៀតណាម​ចូល​មក​ដល់​ចាត់​ថា​ជា​ថ្ងៃ​មហាលាភ មហា​សំណាង និង​ជា​ថ្ងៃ​មហា​ហេង​នៃ​អ្នក​កើត...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ