ស្រាវជ្រាវ

Live

ពីរ​ថ្ងៃនេះ​ជើង​លេខ​ប្រាប់​ថា​ឆ្នាំ​ទាំង​៩​ត្រូវ​ទូល​មាសប្រាក់​ដាប​ខ្លួន

យោង​តាម​ការ​ទស្សន៍​ទាយ​របស់​កំពូល​គ្រូ​ហុងស៊ុយ​ចិន​សែ​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​មុន​នេះ​បន្តិច​ថា នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​-​អាទិត្យ ទី​១៩-២០ ខែមករា​នេះ ឆ្នាំ​ទាំង​៩ ថោះ ឆ្លូវ ម្សាញ់ វក...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ