នាវាបុក​ជាមួយ​នាវាក្នុង​ដែន​សមុទ្រ​... បាត់​ខ្លួន​ និង​របួស​ច្រើន​នាក់
អា​មេ​រិ​ក​ចាប់ផ្តើម​ស៊ើបអង្កេត​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​
រ​ន្ឋ​ត់​ណាស់ ! ខ្លាខាំ​ហែក​ស៊ី​បុរស​ម្នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ (មានវីដេអូ)