ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

EBA ៖ សហភាព​អឺរ៉ុប​បញ្ជូន​របាយការណ៍​​បឋម​ដល់​កម្ពុជា

សហភាព​អឺរ៉ុប​បានអោយ​ដឹង​ថា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ខ្លួន​បាន​បញ្ជូន​របាយការណ៍ បឋម​នៃ​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ដែល​ខ្លួន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ឡើង​កាលពី​ខែ​កុ​ម្ភៈ ​ឆ្នាំ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ