ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

កម្ពុជា និង​ចិន​នឹង​រកស៊ី​ជាមួយ​គ្នា​កាន់តែ​ច្រើន បន្ទាប់​ពី...

អន្តរជាតិ ៖ ការ​រកស៊ី​រវាង​កម្ពុជា និង​ចិន​ដោយ​រួម​មានការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការ​វិនិយោគ ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា នឹង​កើនឡើង​ខ្លាំង​បន្ថែម​ទៀត បន្ទាប់​ពី ប្រទេស...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ