តើ​ត្រូវ​ពិនិត្យ​រក​មើល​មហារីក​មាត់ស្បូន​ទេ? បើ​​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​​រួច​ហើយ