សុខភាព

Live

អាហារ​ជួយ​ការពារ​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង

ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង​អាច​ជា​ជំងឺ​ដ៏​សាហាវ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ដំណឹង​ដ៏​ល្អ​មួយ​ដែល​វា​អាច​ការពារ​មិន​ឲ្យ​កើត​មានបាន ។ នេះ​ជា​វិធី​ក្នុង​ការ​បរិភោគ​អាហារ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ