សុខភាព

Live

ពាក់​ម៉ាស​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​ឆ្លង​កូ​វី​ដ​-១៩ បាន​រហូត​៦៥​ភាគរយ

កូ​វី​ដ​-១៩ ៖ អ្នកជំនាញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ពាក់​ម៉ាស​មិន​ត្រឹមតែ​ជួយ​ការពារ​មិន​ឲ្យ​ចម្លង​មេរោគ​កូ​វី​ដ​-១៩ ទៅ​អ្នក​ដទៃ​ទេ វា​ក៏​ថែម​ទាំង​ជួយ​ការពារ​មិន​ឲ្យ​ឆ្លង​កូ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ