សុខភាព

Live

សញ្ញា​អ្វីខ្លះ​ដែល​បង្ហាញ​ថា អ្នក​អាច​ខ្សោះ​ជាតិ​ទឹក ?

ការ​ឆ្លើយ​តប​ដំបូង​របស់​រាង​កាយ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ខ្សោះ​ជាតិ​ទឹក គឺ​ស្រេកទឹក ដែល​មានការ បង្កើន​ការ​ទទួលទាន​ទឹក និង​ថយ​ចុះ​នូវ​បរិមាណ​ការ​បញ្ចេញ​ទឹកនោម ដើម្បី...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ