អ្នក​ធ្វើបុណ្យ​ទុកក្នុង​កាល​មុន – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អ្នក​ធ្វើបុណ្យ​ទុកក្នុង​កាល​មុន

1 ឆ្នាំ មុន

នៅ​ក្នុង​មង្គលសូត្រ​ទី​៥ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ត្រាស់​សម្តែង​ថា បុព្វេ កត​បុញ្ញ​តា ភាវៈ​នៃ​បុគ្គល​ដែល​បាន​ធ្វើបុណ្យ​ទុក​ហើយ​ក្នុង​កាល​មុន ជា​មង្គល​ដ៏​ឧត្តម ។ ធម្មតា​អ្នក​ដែល​បាន​យល់​ច្បាស់​នូវ​ផល​ល្អ​នៃ​អំពើ​សុចរិត​និង​ផល​អាក្រក់​នៃ​ទុច្ចរិត​កម្ម​តែង​ប្រញាប់ប្រញាល់​វៀរចាក​អំពើអាក្រក់​គ្រប់យ៉ាង ហើយ រួត​រះ​ធ្វើបុណ្យ​រាល់​ៗ​ថ្ងៃ…

នៅ​ក្នុង​មង្គលសូត្រ​ទី​៥ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ត្រាស់​សម្តែង​ថា បុព្វេ កត​បុញ្ញ​តា ភាវៈ​នៃ​បុគ្គល​ដែល​បាន​ធ្វើបុណ្យ​ទុក​ហើយ​ក្នុង​កាល​មុន ជា​មង្គល​ដ៏​ឧត្តម ។

ធម្មតា​អ្នក​ដែល​បាន​យល់​ច្បាស់​នូវ​ផល​ល្អ​នៃ​អំពើ​សុចរិត​និង​ផល​អាក្រក់​នៃ​ទុច្ចរិត​កម្ម​តែង​ប្រញាប់ប្រញាល់​វៀរចាក​អំពើអាក្រក់​គ្រប់យ៉ាង ហើយ រួត​រះ​ធ្វើបុណ្យ​រាល់​ៗ​ថ្ងៃ ព្រោះ​អំពើ​ល្អ​តែង​ផ្តល់​ផល​ជា​សុខ​ចម្រើន​ក្នុង​លោក​នេះ​ផង និង​ក្នុង​បរលោក​ផង ។

ន័យ​នេះ​ក៏​បាន​ដល់​ការ​កសាង ឬ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​កសាង​សមត្ថភាព​និង​លក្ខណសម្បត្តិ​គ្រប់​យ៉ាងដូច​ជា ការ​ត្រៀម​ធនធាន​ទុកជា​មុន លុះដល់​ពេល​ត្រូវការ ក៏​អាច​យក​សមត្ថភាព លក្ខណសម្បត្តិ និង​ធនធាន​នោះ​មក​ប្រើ​ការ​ភ្លាម​ៗ​នឹង​ទទួល​បាន​ផល​ល្អ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ។

ដូចនេះ​ការ​ខិតខំ​លះបង់​នូវ​អំពើអាក្រក់ ហើយ​ព្យាយាម​ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​នូវ​អំពើ​ល្អ​ក្នុង​កាល​មុន ជា​មង្គល​ដ៏​ឧត្តម ។ ដោយសាន សារិន