ចង់​រៀន​ចំ​ណេះ​


បុ​រស​ម្នាក់​ទៅ​ប៉ុស្តិ៍ប៉ូ​លិស​សំុ​ជួប​ចោរ​ដែល​យប់​មិញ​​ចូល​លួច​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​ ហើយ​ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់​បាន​ៈ ​
-​ខ្ញុំ​សុំ​ជួប​ត្រឹម​កន្លះ​ម៉ោង​ប៉ុណ្ណោះ​ ។​
-​ចាំ​ជួប​នៅ​តុ​លា​ការ​ទៅ​ ។​
-​មិន​បាន​ទេ​,ខ្ញុំ​មាន​ការ​ងារ​បន្ទាន់​ ។​
-​បន្ទាន់​រឿង​អី​?​
-​ខ្ញុំ​ចង់​ឱ្យ​វា​ជួយ​ប្រាប់​របៀប​ចូល​ផ្ទះ​មិន​ឱ្យ​ប្រ​ពន្ធ​ខ្ញុំ​ដឹង​ខ្លួន​ ។​ ខ្ញុំ​សាក​ល្បង​រាប់ឆ្នាំ​ហើយ​ លើក​ណា​ក៏​អីុ​ចឹង​,មក​ដល់​ផ្ទះ​ភ្លាម​ប្រ​ពន្ធ​ខ្ញុំ​ភ្ញាក់​ពី​ដំ​ណេក​ភ្លាម​ តែ​យប់​មិញ​អា​ចោរ​ម្នាក់​នេះ​អាច​ចូល​រុក​រើ​ក្នុង​ផ្ទះ​ខ្ញុំ​តាម​ចិត្ត​ ដោយ​ប្រ​ពន្ធ​ខ្ញុំ​អត់​ដឹង​ខ្លួន​បន្តិច​សោះ​ ។​

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ