មកដឹងថា ថ្ងៃនេះមានអ្វីកើតឡើងខ្លះ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មកដឹងថា ថ្ងៃនេះមានអ្វីកើតឡើងខ្លះ!

2 ឆ្នាំ មុន

ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបរិមាណទឹកភ្លៀងរូចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះមានភ្លៀងពិតមែនតែ ៖ ដោយបានមើលឃើញថា មានភ្លៀងពិតមែន តែក៏មិនបង្កជាគ្រោះធម្មជាតិ ដែរ…

ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបរិមាណទឹកភ្លៀងរូចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះមានភ្លៀងពិតមែនតែ ៖

ដោយបានមើលឃើញថា មានភ្លៀងពិតមែន តែក៏មិនបង្កជាគ្រោះធម្មជាតិ ដែរ ។

ប្រភព ៖ ក្រសូងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ។