មនុស្ស​ប្រុស​ទន់ខ្សោយនៅពេលណាដែរ ? – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

មនុស្ស​ប្រុស​ទន់ខ្សោយនៅពេលណាដែរ ?

2 ឆ្នាំ មុន

យុវ​សិស្ស​ម្នាក់​សួរ​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់ ៈ -​ឯង​ដឹង​ពេល​ណា​មនុស្ស​ប្រុស​ទន់ខ្សោយ​បំផុត​ទេ ? -​ដឹង​យូរហើយ​, ថែម​ទាំង​ធ្លាប់​ឃើញ​ទៀត​ផង​។ -​ពេល​ណា ? -​គឺ​ពេល​មាន​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​មក​បបោសអង្អែល​និយាយ​ថា បង​សម្លាញ់​ជា​ប្រុស​ក្លាហានបំផុត…

យុវ​សិស្ស​ម្នាក់​សួរ​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់ ៈ
-​ឯង​ដឹង​ពេល​ណា​មនុស្ស​ប្រុស​ទន់ខ្សោយ​បំផុត​ទេ ?
-​ដឹង​យូរហើយ​, ថែម​ទាំង​ធ្លាប់​ឃើញ​ទៀត​ផង​។
-​ពេល​ណា ?
-​គឺ​ពេល​មាន​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​មក​បបោសអង្អែល​និយាយ​ថា បង​សម្លាញ់​ជា​ប្រុស​ក្លាហានបំផុត និង​ខ្លាំងក្លា​បំផុត ។
-​ត្រឹមត្រូវ​មែន !