ប្រឡង​ធ្លាក់​ឮ​ពាក្យ​ហ្នឹងហើយ !


និស្សិត​ម្នាក់​មាន​ភាព​អំនួត និយាយ​ប្រាប់​ពួក​និស្សិត​មិត្តភក្តិ ៈ
-​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត ពួក​ឯង​មុខជា​ភ្ជាប់​ឈ្មោះ​យើង​ជាមួយ​សាលា​នេះ​មិន​ខាន ។
-​ភ្ជាប់​យ៉ាងម៉េច ?
-​គឺ​ពេល​ដើរ​កាត់​សាលា​នេះ ពួក​ឯង​លាន់មាត់​ប្រាប់​គ្នីគ្នា​ថា «​នេះ​ជា​សាលា​ដែល​អុ​ី​វ៉ា​ណូ​វ
ធ្លាប់​រៀន​» ។
-​ឮ​ដូច្នេះ​និស្សិត​ម្នាក់​ពេបមាត់ ៈ
-​មិនបាច់​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត​ទេ ឱ្យ​តែ​ខែ​ក្រោយ​ឯង​ប្រឡង​មិន​ជាប់​មុខជា​ឮ​ពាក្យ​ហ្នឹងហើយ ៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ