គិតថ្លៃ​ស្វែងរក សរសៃសក់​ដើម្បី​កាត់


បុរស​ម្នាក់​សក់​រ៉ុយ​ៗ ដើរ​ចូល​កន្លែង​កាត់សក់ ៈ
-​ក្បាល​ខ្ញុំ​មិនសូវ​មាន​សក់​ទេ ប្អូន​ចុះថ្លៃ​ពាក់កណ្តាល​ណ៎ ា ?
ជាងកាត់សក់​ធ្វើ​ភ្នែក​ឡឹ​ង​ឡង់​រួច​តប ៈ
-​មិន​បាន​ទេ​លោក ។ ករណី​ដូច​លោក ខ្ញុំ​មិន​យក​ថ្លៃ​កាត់សក់​ក៏​បាន ព្រោះ​សក់​នៅ​តិច​ពេក តែ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​គិតថ្លៃ​ស្វែងរក​សរសៃសក់​ដើម្បី​កាត់ ។
ចុះ​រក​សរសៃសក់​ដើម្បី​កាត់​យក​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន ?
-​បាទ ថ្លៃ​ជាងកាត់សក់​ធម្មតា​គុណ​នឹង​២ ៕

Facebook Google Twitter Email

កំសាន្ដ

អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងទៀត

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ