មាន​សត្រូវ​ច្រើន​ សូមម្បីតែនៅ…


វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយ​ក្រុម​ជួបជុំ​គ្នា​ស៊ីផឹក​ជប់លៀង ។ ពេល​ស្រឿង​ៗ វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយ​រូប​លើក
កែវ​ឡើង​ខ្ពស់​និយាយ ៈ
-​លើ​លោក​នេះ​របរ​ពេទ្យ​ដូច​យើង​មាន​សត្រូវ​ច្រើន​ណាស់ ។ ពួក​យើង​ត្រូវ​ចេះ​ប្រយ័ត្ន​ខ្លួន​ផង ។
លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយ​រូប​ទៀត​ឆ្លើយ
-​មិនមែន​តែ​នៅ​លោក​នេះ​ទេ នៅ​ឋាននរក​ក៏​របរ​ពេទ្យ​ដូច​ពួក​យើង​មាន​សត្រូវ​ច្រើន​ដែរ​ ។ ពួក​អ្នក​ដែល​យើង​ព្យាបាល​មិនជា​កំពុង​រង់ចាំ​យើង​នៅ​ទីនោះ ៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ