ហ៊ាន​ស្បថ


អ្នកគ្រូ​សួរ​សិស្ស ៈ
-​កូន​ឆ្លើយ​ត្រង់​មក៍ តែងសេចក្តី​នេះ​បា​៉​ជួយ​ប្រាប់​ឱ្យ​សរសេរ​មែន​ទេ ?
-​អត់​ទេ អ្នកគ្រូ ?
-​មែនឬ ? ហា​៊​ន​ស្បថ​ទេ ?
-​បាទ ខ្ញុំ​ហា​៊​ន ! ខ្ញុំ​សូម​ស្បថ​ថា តែងសេចក្តី​នេះ​បា​៉​ខ្ញុំ​អត់​បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​សរសេរ​ទេ គឺ​គាត់​សរសេរ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ទាំងអស់ ៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ