បាល់ទាត់​ចម្រុះនៅ​អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះ ​Monaco,​Inter Turku,​Vaduz ​សង្ឃឹមឈ្នះ​គូប្រកួតខ្លួន


ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​ចម្រុះ​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​មាន​11ប្រកួត​។ ក្រុម​ជម្រើស​ល្អ​មាន Monaco(បារាំង) Inter Turku(ហ្វាំង​ឡង់) និង​Vaduz(ស្វ៊ីស)។

* ស៊ុយ​អែត

GAIS(4) V Halmstad(16)

GAIS ក្នុង​ផ្ទះ​9ប្រកួតគឺ 7-0-2 ទាត់​បាល់​​បាន​18គ្រាប់ និង​របូតវិញ​7គ្រាប់។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Gefle 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ឈ្នះ Orebro 4-1ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់ Hacken 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Halmstad 9ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-1-8 ទាត់​បាល់​បាន​6គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​22គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ AIK Solna 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Elfsborg 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Goteborg 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​10ប្រកួត GAIS ឈ្នះ​3 Halm stad ឈ្នះ​3 ស្មើ​4។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-10 Halmstad 3-0 GAIS
09-10 GAIS 1-1 Halmstad
01-11 GAIS 1-0 Halmstad
04-11 Halmstad 0-2 GAIS

Kalmar(5) V Mjallby(15)

Kalmar 9ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-1-1 ទាត់​បាល់​បាន16គ្រាប់ និង​របូតវិញ​​8គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Trelleborg 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ចាញ់ Helsingborg 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និងចាញ់ AIK Solna 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Mjallby 9ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 2-1-6 ទាត់​បាល់​បាន​7គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​13គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Hacken 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Djurgarden 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Gefle 5-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Kal mar ឈ្នះ​4 Mjallby ឈ្នះ​3 ស្មើ​3។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-10 Mjallby 0-0 Kalmar
10-10 Kalmar 1-1 Mjallby
02-11 Kalmar 0-0 Mjallby
04-11 Mjallby 1-0 Kalmar

* ស៊ុយ​អែត​ស៊ុប​ពើ​រ​អេតាន​

Landskrona(14) V Hammarby(6)

Landskrona 8ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ គឺ 2-2-4 ទាត់​បាល់​បាន​10គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​13គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Falkenberg 5-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់ Falkenberg 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Varnamo 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Hammarby 8ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-4-3 ទាត់​បាល់​បាន​9គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​12គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ស្មើ​ Mallorca 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Osters 0-0 និង​ស្មើ Assyriska 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត​ Hammarby ឈ្នះ8 Landskrona ឈ្នះ1 ស្មើ​1។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-05 Hammarby 4-0 Landskrona
06-10 Hammarby 4-1 Landskrona
10-10 Landskrona 0-1 Hammarby
04-11 Hammarby 2-1 Landskrona

* បារាំង​ D2

Monaco(13) V Boulogne(12)

Monaco ទើប​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​ថ្ងៃ​នេះ។ លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 1-1-3។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Montpellier 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់ Lyon 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Sedan 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Boulogne ដូច Monaco ដែរ​ទើប​បើក​រដូវ​កាល​​ថ្មី​ថ្ងៃ​នេះ​។ លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Dijon 1-1 ចាញ់ Clermont 1-0 និង​ចាញ់ Lens 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​​ទាំង​បី​ប្រកួត​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 2ប្រកួត​គឺ​៖
10-09 Boulogne 1-3 Monaco
02-10 Monaco 1-0 Boulogne

* ហ្វាំង​ឡង់​​វេ​កូ​ស្លី​ហ្គា

Inter Turku(2) V Rovaneimi(12)

Inter Turku 8ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 6-2-0 ទាត់​បាល់​បាន​27គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​9គ្រាប់។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ចាញ់ Helsinki 4-2 ក្រៅផ្ទះ​ ឈ្នះ MyPa 5-2 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Vaasa 3-3 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Rovaneimi 8ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-6 ទាត់​បាល់​បាន​10គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​24គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Jyvaskyla 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Honka 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ចាញ់ My Pa 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Rova neimi ឈ្នះ1 Inter Turku ឈ្នះ​7 ស្មើ​2។

ជួប​គ្នា​ 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
05-09 Rovaneimi 0-2 Inter Turku
07-09 Inter Turku 2-0 Rovaneimi
08-09 Inter Turku 4-0 Rovaneimi
05-11 Rovaneimi 3-4 Inter Turku

* ដា​ណឺ​ម៉ាក

Aalborg(4) V Midtjylland(7)

Aalborg បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​2ប្រកួត​គឺ 1-1-0 ទាត់បាល់​បាន​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Kopenhagen 2-0 ស្មើ Brondby 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​ឈ្នះ Arhaus 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ។

Midtjylland បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​2ប្រកួត​គឺ 1-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​ដែរ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​​ឈ្នះ TNS 5-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Koge 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​​លេង​ស្មើ​ Guimaraes 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត​​ Aalborg ឈ្នះ​4 Midtjylland ឈ្នះ​5 ស្មើ​1។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
05-10 Aalborg 3-2 Midtjylland
08-10 Midtjylland 2-1 Aalborg
11-10 Midtjylland 2-2 Aalborg
04-11 Aalborg 2-0 Midtjylland

* រុស្ស៊ី​

Krylya(16) V Amkar(12)

Krylya 9ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 2-3-4 ទាត់​បាល់​បាន6គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​13គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​​គឺ​លេង​ចាញ់ Spartak 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Luch 1-0 និង​ចាញ់ CSKA Mos 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Amkar 7ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-1-5 ទាត់​បាល់​បាន​5គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​15គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ CSKA Mos 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Metallurg 1-0 តែ​ចាញ់ Loko motiv 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Amkar ឈ្នះ​5 Krylya ឈ្នះ​3 ស្មើ​2។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-09 Amkar 2-0 Krylya
04-10 Krylya 1-1 Amkar
09-10 Amkar 2-1 Krylya
04-11 Amkar 1-1 Krylya

* ឆេក

Jablonec(9) V Boleslav(10)

Jablonec ទើប​តែ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​ថ្ងៃ​នេះ។​ លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។​ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Flamurtari 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Flamurtari 5-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់ Alk maar 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Boleslav ទើប​តែ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្ងៃ​នេះ​ដែរ។ លទ្ធ​ផល​​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Dunfermline 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ស្មើ Plzen 1-1 បន្ទាប់​មក​ចាញ់ AEK 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។​ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Boleslav ឈ្នះ​3 Jablonec ឈ្នះ4 ស្មើ​3។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-09 Jablonec 1-0 Boleslav
04-10 Boleslav 1-2 Jablonec
11-10 Jablonec 1-1 Boleslav
05-11 Boleslav 1-2 Jablonec

* អូទ្រីស​ D1

St Andra(1) V A-Lustenau(2)

St Andra 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ឈ្នះ​រហូត​គឺ 2-0-0 ទាត់​បាល់​បាន​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Grodig 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​Lustenau 5-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Weib Linz 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ​។

A-Lustenau 3ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-0 ទាត់​បាល់​បាន​6គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Weib Linz 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​​ស្មើ Altach 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​ឈ្នះ Vienna 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4ប្រកួតគឺ៖
07-10 A Lustenau 0-1 St Andra
09-10 St Andra 0-0 A-Lustenau
11-10 St Andra 4-2 A-Lustenau
04-11 A-Lustenau 3-0 St Andra

* ស្វ៊ីស D1

Vaduz(14) V Winterthur(13)

Vaduz បើក​ឆាក​ថ្មី​1ប្រកួត​ គឺ 0-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​2គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Vojodina 3-1 ចាញ់ St Gallen 4-2 និង​ចាញ់ Hapoel Tel Aviv 4-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​។

Winterthur បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​1ប្រកួត​គឺ 0-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​1គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Bienne 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Wil 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Aarau 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា10ប្រកួត​ Vaduz ឈ្នះ​7 Winterthur ឈ្នះ​2 ស្មើ​1។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
09-09 Vaduz 3-2 Winterthur
02-10 Winterthur 4-3 Vaduz
12-10 Vaduz 3-0 Winterthur
05-11 Winterthur 1-1 Vaduz

* ហ្វាំង​ឡង់ D1

Oulu(6) V PoPa(10)

Oulu 6ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 2-2-2 ទាត់​បាល់​បាន7គ្រាប់ និង​របូត​វិញ6គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ PK-35 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ស្មើ Kemi Kings 2-2 ក្រៅផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​ចាញ់​ KPV 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ។

PoPa 8ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 3-1-4 ទាត់​បាល់​​បាន​10គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​13គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ KooTeePee 2-1 ឈ្នះ​KPV 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ឈ្នះ Hameenlinna 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3ប្រកួត​គឺ​៖
05-09​ Oulu 3-0 PoPa
09-09 PoPa 2-5 Oulu
05-11 PoPa 0-2 Oulu

Helsinki(9) V Koo Tee Pee(5)

Helsinki 7ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 3-1-3 ទាត់​បាល់​បាន​12គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​8គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់ OPS 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ PK-35 3-2 និង​ចាញ់ Viikingit 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Koo Tee Pee 7ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-1-3 ទាត់​បាល់​បាន6គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​6គ្រាប​់ដែរ​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ PoPa 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ PK-35 0-0 បន្ទាប់​មក​ចាញ់ Viikingit 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 3ប្រកួត​គឺ​៖
05-02 Koo Tee Pee 5-1 Helsinki
07-02 Helsinki 0-3 Koo Tee Pee
05-11 Koo Tee Pee 1-0 Helsinki

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ