ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

​តើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca អាចឈ្នះមេរោគ ដែលតា ទេ?

1 ខែ មុន
  • ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា បានក្លាយជាប្រទេសមួយ ដែលប្រជាជន មានសំណាង ដោយសារមានវ៉ាក់សាំងចាក់ ដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។ មានការជជែកច្រើនអំពីវ៉ាក់សាំង និងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួន។ នៅថ្ងៃនេះ…

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា បានក្លាយជាប្រទេសមួយ ដែលប្រជាជន មានសំណាង ដោយសារមានវ៉ាក់សាំងចាក់ ដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។ មានការជជែកច្រើនអំពីវ៉ាក់សាំង និងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួន។

នៅថ្ងៃនេះ យើងសូមណែនាំអំពីវ៉ាក់សាំង AstraZeneca។

នរណាខ្លះអាចចាក់ AstraZeneca បាន?

អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅហើយ មិនធ្លាប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងសារធាតុណាមួយ ក្នុងវ៉ាក់សាំង អាចចាក់វ៉ាក់សាំង AsstraZeneca បាន។

ដោយសារវ៉ាក់សំាង មានកំណត់ អ្នកដែលមានហានិភ័យ​ខ្ពស់ ចំពោះ​ការឆ្លងមេរោគគូវីដ១៩ដូចជាមនុស្សចាស់ជរា អ្នកមាន​ជំងឺប្រចាំកាយ ដូចជា ទឹកនោមផ្អែម លើសឈាម និង​បេះដូងជាដើម គួរទទួល​បាន​វ៉ាក់សាំងមុនគេ ដើម្បីការពារខ្លួន។

តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ គួរចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេ?

ខណៈពេលដែលការមានផ្ទៃពោះ ធ្វើឱ្យស្ត្រីមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺកូវីដ -១៩ មានទិន្នន័យតិចតួចណាស់ ដែលអាច​វាយតម្លៃសុវត្ថិភាព​វ៉ាក់​សាំង ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ 

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ អាចទទួលវ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មានលើសពីហានិភ័យនៃវ៉ាក់សាំង។ 

សម្រាប់ហេតុផលនេះ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (ឧទាហរណ៍ បុគ្គលិកសុខាភិបាល) ឬដែលមានជំងឺ ដែលអាចបន្ថែមហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ អាចត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង ដោយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។

 នរណាខ្លះ មិនត្រូវ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង?

អ្នក​ដែលមានប្រវត្តិប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះសមាសធាតុណាមួយនៃវ៉ាក់សាំង មិនគួរប្រើវាទេ។ 

វ៉ាក់សាំងនេះ មិនត្រូវបានណែនាំ សម្រាប់មនុស្ស ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាបន្ថែមទេ។ 

តើវាមានសុវត្ថិភាពទេ?

 វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ត្រូវបាន​ចុះបញ្ជី សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​បន្ទាន់ ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។

នៅពេលវ៉ាក់សាំង បានឆ្លងកាត់ការពិចារណារបស់ SAGE ( WHO Strategic Advisory Groups of Experts) វាបានឆ្លង​កាត់ការពិនិត្យឡើងវិញ ដោយទីភ្នាក់ងារវេជ្ជសាស្ត្រអឺរ៉ុប (EMA)​។  EMA បានវាយតម្លៃយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវទិន្នន័យអំពី​គុណភាព សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង ហើយបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យផ្តល់ការអនុញ្ញាតផ្នែកទីផ្សារ​តាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់មនុស្ស ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨​ឆ្នាំឡើងទៅ។ 

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាជាសកល ស្តីពី សុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំង ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញ ដែលផ្តល់នូវការណែនាំឯករាជ្យ និងមានសិទ្ធិអំណាចដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ស្តីពី ប្រធានបទការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ទទួល និងវាយតម្លៃរបាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ ដែលសង្ស័យថា មានសុវត្ថិភាពពីផលប៉ះពាល់អន្តរជាតិ។ 

វ៉ាក់សាំង មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ប៉ុណ្ណា?

​វ៉ាក់សាំង AstraZeneca មានប្រសិទ្ធភាព ៦៣,០៩% ប្រឆាំង​នឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩។  ចន្លោះ​ពេលចាក់ថ្នាំវែង ក្នុងចន្លោះពី ៨ ទៅ ១២ សប្តាហ៍ ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាព​វ៉ាក់សាំង កាន់តែខ្លាំង។

តើវាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគបំប្លែងថ្មី​ទេ?

អង្គការស SAGE បានពិនិត្យឡើងវិញនូវទិន្នន័យ ដែលមានទាំង​​អស់ ស្តីពី ប្រសិទ្ធ​ភាព​វ៉ាក់សាំង នៅក្នុង​តំបន់ ដែលមាន​មេរោគ បំប្លែងថ្មី ដែលគួរបារម្ភ។ បច្ចុប្បន្ន SAGE ណែនាំឱ្យប្រើវ៉ាក់សាំង AsraZeneca យោងតាមផែនទីបង្ហាញ​អាទិភាពរបស់អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក ទោះបី​មេរោគបំប្លែងថ្មី មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដោយ។

ប្រទេសនានា គួរតែវាយតម្លៃហានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ ដោយគិតគូរពីស្ថានភាពរោគរាតត្បាតរបស់ពួកគេ។ 

ការរកឃើញបឋមបង្ហាញពីតម្រូវការបន្ទាន់ សម្រាប់វិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួល សម្រាប់ការឃ្លាំមើល និងវាយតម្លៃមេរោគបំប្លែងថ្មី និងផលប៉ះពាល់របស់វា ដែលអាចមានទៅលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង។

នៅពេលទិន្នន័យថ្មី អាចរកបាន WHO នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព អនុសាសន៍តាមនោះ។ 

តើវាការពារការឆ្លង និងការចម្លងទេ?

មិនមានទិន្នន័យសំខាន់ ដែលទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ AstraZeneca  លើការឆ្លងរោគ ឬការចម្លងមេរោគ។ 

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ យើងត្រូវរក្សា និងពង្រឹងវិធានការសុខភាព​សាធារណៈ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដូចជា ការពាក់ម៉ាស់ ការរក្សាគម្លាតពីគ្នា ការលាងដៃ អនាម័យផ្លូវដង្ហើម និងក្អក ជៀសវាងហ្វូងមនុស្ស និងធានាខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វ៉ាក់សាំង AstraZeneca មានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារប្រជាជនពីហានិភ័យ​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៃជំងឺកូវីដ ១៩ រួមមាន ការស្លាប់ ការចូលមន្ទីរពេទ្យ និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ៕