៥ចំណុច ដើម្បីពង្រឹងគុណភាព​ផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិន – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

៥ចំណុច ដើម្បីពង្រឹងគុណភាព​ផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិន

2 ខែ មុន
  • Phnom Penh

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បាន​ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពី ការរៀបចំ​ពង្រឹងគុណភាពផលិត​ផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសបុណ្យ​ចូលឆ្នាំប្រពៃណីប្រជាជនចិន និងវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​។…

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បាន​ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពី ការរៀបចំ​ពង្រឹងគុណភាពផលិត​ផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសបុណ្យ​ចូលឆ្នាំប្រពៃណីប្រជាជនចិន និងវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​។ នោះគឺ​ដើម្បីពង្រឹង​គុណភាពផលិតផល​ទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីប្រជាជនចិន និងវៀតណាម ត្រូវនឹង​ថ្ងៃទី១២-១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ និងដើម្បី​ចូលរួមទប់ស្កាត់​ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានណែនាំ ៥ ចំណុច ដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានីខេត្ត។