យ៉ាងណាដែរហាងឆេងប្រាក់រៀល ធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ទាំងនេះ ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

យ៉ាងណាដែរហាងឆេងប្រាក់រៀល ធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ទាំងនេះ !

2 ខែ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ សូមមកតាមដានហាងឆេងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលខ្មែរ ធៀបនឹង ប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួន ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ សូមមកតាមដានហាងឆេងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលខ្មែរ ធៀបនឹង ប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួន ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៦ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០នេះឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤០៦៥ រៀល, ១អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៨០២ រៀល លក់ចេញ ៤៨៥០ រៀល ខណៈដែល ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូល ២៩៥២ រៀល លក់ចេញ ២៩៨១ រៀល ។

ទន្ទឹមនេះហាងឆេងប្រាក់យន់ចិន គឺ ១យន់ចិន ទិញចូល ៦១៦ រៀល លក់ចេញ ៦២២ រៀល ហើយ ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៩២៣ រៀល លក់ចេញ ៣៩៦៣ រៀល និង ១០០វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៦១ រៀល លក់ចេញ ៣៦៥ រៀល ។

សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរហាងឆេងប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ គឺ ១ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ទិញចូល ៣០០៩ រៀល លក់ចេញ ៣០៣៩ រៀល ខណៈ ១បាតថៃ ទិញចូល ១៣២ រៀល លក់ចេញ ១៣៣ រៀល និង ១០០០ដុងវៀតណាម ទិញចូល ១៧៦ រៀល លក់ចេញ ១៧៧ រៀល ៕