ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានកម្លាំងយ៉ាងណាធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសទាំងនេះ !


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកដឹងពីហាងឆេងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀល ខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់មួយចំនួន ថាតើមានអត្រាបែបណា ។ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៧ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០នេះឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤១០២ រៀល និង ១អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៨៥៦ រៀល លក់ចេញ ៤៩០៤ រៀល ខណៈដែល ១ដុល្លារអូ ស្ត្រាលី ទិញចូល ២៩៨៨ រៀល ហើយលក់ចេញ ៣០១៨ រៀល ។

ទន្ទឹមនេះសម្រាប់យន់ចិនធៀបនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរថ្ងៃនេះដែរ គឺ ១យន់ចិន ទិញចូល ៦០០ រៀល លក់ចេញ ៦០៦ រៀល ដោយឡែក ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៨៦០ រៀល លក់ចេញ ៣៨៩៩ រៀល និង ១០០វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៤៥ រៀល លក់ចេញ ៣៤៩ រៀល ។

ជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរធៀបនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរ គឺ ១ដុល្លារសាំង ហ្គាពួរ ទិញចូល ៣០០៤ រៀល លក់ចេញ ៣០៣៤ រៀល ហើយ ១បាតថៃ ទិញចូល ១៣០ រៀល លក់ចេញ ១៣២ រៀល និង ១០០០ដុងវៀតណាម ទិញចូល ១៧៧ រៀល លក់ចេញ ១៧៩ រៀល ៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ