ហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរប្រែប្រួលយ៉ាងណាធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់យន់ចិន !


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ សូមមកតាមដានហាងឆេងអត្រាប្តូរប្រាក់ រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់យន់ចិន ថាតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាង ណាដែរពេញមួយសប្តាហ៍នេះ ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ៧ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ នេះបានឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤០៩៥ រៀល, ថ្ងៃទី ៦ និងទី ៥សីហា ស្មើនឹង ៤០៩៣ រៀល ហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី ៤ និងថ្ងៃទី ៣សីហា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤០៩៥ រៀល ។

ទន្ទឹមនេះដែរសម្រាប់ប្រាក់យន់ចិនធៀបជាមួយប្រាក់រៀលខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ គឺកាលពីថ្ងៃទី ៧សីហា ១យន់ចិន ទិញចូល ៥៨៩ រៀល លក់ចេញ ៥៩៥ រៀល, ថ្ងៃទី ៦សីហា ទិញចូល ៥៩០ រៀល លក់ចេញ ៥៩៦ រៀល និងថ្ងៃទី ៥សីហា ទិញចូល ៥៨៧ រៀល លក់ចេញ ៥៩៣ រៀល ។ ជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី ៤សីហា ១យន់ចិន ទិញចូល ៥៨៧ រៀល លក់ចេញ ៥៩៣ រៀល និងកាលពីថ្ងៃទី ៣សីហា ទិញចូល ៥៨៧ រៀល ហើយលក់ចេញ ៥៩៣ រៀល ៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ