លុយ​បាត​ថៃ​ធៀប​នឹង​លុយ​រៀល​ខ្មែរ​ប្រែប្រួល​ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​តែ​ម្តង !


ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​តែ​ម្តង​ប្រាក់​បាត​ថៃ​ធៀប​នឹង​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ​មាន​ហាងឆេង​ប្រែប្រួល​មិន​ឈប់ ប៉ុន្តែ​ស្ថិត​ក្នុង​អត្រា​មួយ​មិន​ឡើង​ខ្ពស់ និង​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លាំង​នោះ​ទេ ដែល​អាច​ចាត់​ទុក​ថា អាច​ស៊ីសង​គ្នា​បាន ។ ដូច្នេះ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​អ្នក​ចាយ​លុយ​បាត​ថៃ សូម​មក​ដឹង ពី​ហាងឆេង ថា​តើ​វា​ប្រែប្រួល​ឡើង​ចុះ​ក្នុង​កម្រិត​ណា ។

អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ធនាគារ អេ​ស៊ី​លី​ដា ភី​អិ​ល​ស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ៣​ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០​មកនេះ​ឱ្យ​ដឹង​ថា ១​បាត ថៃ​ទិញ​ចូល ១២២,០០ រៀល លក់​ចេញ ១២៥,០០ រៀល ខណៈ​ដែល​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២​មេ​សា ទិញ​ចូល ១២២,៤០ រៀល និង​លក់​ចេញ ១២៤,៦០ រៀល ។

ទន្ទឹម​នេះ​ដែរ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ១​មេ​សា ១​បាត​ថៃ​ទិញ​ចូល ១២៣,២០ រៀល លក់​ចេញ ១២៥,០០ រៀល និង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ៣១​ខែមីនា ទិញ​ចូល ១២៣,៥០ រៀល លក់​ចេញ ១២៥,៣០ រៀល ។
ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ គឺ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ៣០​មីនា ១​បាត​ថៃ​ទិញ​ចូល ១២៣,៥០ រៀល ហើយ​លក់​ចេញ ១២៥,៨០ រៀល ។

កម្មវិធី​នេះ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ អេ​ស៊ី​លី​ដា ទាន់ចិត្ត ដែល លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS ៕ អត្ថបទ​សហការ

បញ្ជាក់ ៖ អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ពាណិជ្ជកម្ម

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ