អ្នកបួស​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ធម៌​វិន័យ


ភិក្ខុ​រូប​ណា​មាន​សីល​ល្អ​បរិសុទ្ធ​ហើយ ពោល​គឺ​មិន​ពព្រុះ​ពពាល ភិក្ខុ​នោះ​រមែង​មានដំណើរ​ល្អ​ក្នុង​លោក​ខាង​មុខ ។

អ្នកបួស​រូប​ណា​មិន​មាន​សេចក្តី​ញុះញង់ ចងគំនុំ ឈ្នានីស មាន​មិត្ត​ល្អ​រាប់រក​ហើយ អ្នកបួស​រូប​នោះ​រមែង​ជា​អ្នក​រស់នៅ​ជា​សុខ​ក្នុង​លោក​ទាំង​ពីរ ។

បព្វជិត​រូប​ណា​ជា​អ្នក​មិន​ចង​សេចក្តី​ក្រោធ​ទុក​ក្នុ​ចិត្ត មាន​បញ្ញា​ល្អ​ហើយ បព្វជិត​នោះ​រមែង​ជា​អ្នក​ឈ្លាស​ក្នុង​កិច្ច​ទាំងពួង លុះ​ទម្លាយ​ខន្ធ​ទៅ​រមែង​ទៅ​កាន​សុគតិភព ។ សាន សារិន

ជ្រុង​មួយ​នៃ​សាសនា

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ