តម្លៃពិត​នៃ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា


ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​មាន​តម្លៃ​នៅ​ត្រង់​កិច្ច​៥​យ៉ាង​ដែល​ជា​តួនាទី​នៃ​បរិស័ទ​ទាំង​បួន​ពួក​ត្រូវ​កាន់​ឱ្យ​បាន ពោល​គឺ​ការ​គោរព​ត្រងត្រាប់​ត្រឹមត្រូវ​មាន​តម្លៃ​ស្មើនឹង​ការ​លើក​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ឱ្យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ ។

កិច្ច​៥​ប្រការ​នោះ​គឺ ១- ស្តាប់​ព្រះធម៌​ដោយ​សេចក្តី​គោរព ២- សិក្សា​ព្រះធម៌​ដោយ​សេចក្តី​គោរព ៣- ទ្រទ្រង់​ព្រះធម៌​ដោយ​សេចក្តី​គោរព ទ្រទ្រង់​គឺ​ការ​ចាំ​ទុក រក្សា​ទុក ដោយ​ល្អ ៤- មិន​ត្រូវ​ទុក​ឲ្យ​មាន​ច​ម្ង​ល់​ក្នុង​ចិត្ត ត្រូវ​ចូ​ល​​ទៅ​រក​បណ្ឌិត ត្រូវ​ពិភាក្សា សាកសួរ​ពហុ​ស្សូត្រ ៥-​ប្រតិបត្តិ​ត្រឹមត្រង់ គឺ​ញុំា​ង​ចិត្ត​ឱ្យ​ជ្រះថ្លា​តាម​ធម៌​វិន័យ ។

កិច្ច​ទាំង​៥​យ៉ាងនេះ​នឹង​បានជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​លើកតម្កើង​តម្លៃ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ឱ្យ​គង់វង្ស​តរៀង​ទៅ ។ សាន សារិន

ជ្រុង​មួយ​នៃ​សាសនា

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ