ពេលវេលា​រមែង​ទំពា​ស៊ី​នូវ​អាយុជីវិត​សព្វ​សត្វ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ពេលវេលា​រមែង​ទំពា​ស៊ី​នូវ​អាយុជីវិត​សព្វ​សត្វ

1 ឆ្នាំ មុន

ច្បាប់​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​បាន​បង្ហាញ​ថា វ័យ​រមែង​កន្លង​ផុត​ទៅ​ដូច​យ៉ាង ខណៈ សេចក្តី​ថា កាលណា​ខណៈ​កន្លង​ទៅ វ័យ​របស់​យើង​ក៏​កន្លង​ទៅ​ជាមួយ​រាល់​ៗ​ថ្ងៃ រាល់​ៗ​នាទី ពុំ​មាន​សម្រាក​ស្រាកស្រាន្ត ហើយ​យើង​ក៏​តែង​ឈាន​រក​សេចក្តីស្លាប់​ដែរ ។…

ច្បាប់​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​បាន​បង្ហាញ​ថា វ័យ​រមែង​កន្លង​ផុត​ទៅ​ដូច​យ៉ាង ខណៈ សេចក្តី​ថា កាលណា​ខណៈ​កន្លង​ទៅ វ័យ​របស់​យើង​ក៏​កន្លង​ទៅ​ជាមួយ​រាល់​ៗ​ថ្ងៃ រាល់​ៗ​នាទី ពុំ​មាន​សម្រាក​ស្រាកស្រាន្ត ហើយ​យើង​ក៏​តែង​ឈាន​រក​សេចក្តីស្លាប់​ដែរ ។

បើ​ពេលវេលា​ហួស​ទៅ​ហើយ យើង​មិន​អាច​ហៅ​ឱ្យ​ត្រឡប់​មក​វិញ​បាន​ទេ ឯ​វ័យ​របស់​យើង​ដែល​ឆ្លង​ផុត​ទៅ​ហើយ ក៏​មិន​អាច​នឹង​ហៅ​ឱ្យ​ត្រឡប់​មក​វិញទៀត​បាន​ដូច​គ្នា ។

វេលា​រមែង​ទំពា​ស៊ី​នូវ​សព្វ​សត្វ​មិន​រើស​ទេ ព្រម​ជាមួយនឹង​ខ្លួន​របស់​វា​ផង ហេតុនេះ​យើង​ត្រូវ​សាង​ផលប្រយោ​ជន៍​ល្អ​ទុក​សម្រាប់​ខ្លួន​យើង​ផង និង​អ្នក​ដទៃ​ផង កុំឱ្យ​ពេលវេលា​ស៊ី​ប្រយោជន៍​របស់​យើង​ទៅ​ទទេ​ៗ​ក៏​មិន​គួរ​ដែរ ។ សាន សារិន