ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ប្រែប្រួល​ដូច​ម្តេច​ធៀប​នឹង​ប្រាក់​រៀល ? – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ប្រែប្រួល​ដូច​ម្តេច​ធៀប​នឹង​ប្រាក់​រៀល ?

10 ខែ មុន

ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ប្រែប្រួល​យ៉ាងណា​ដែរ នៅ​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ធៀប​នឹង​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ ។ សម្រាប់​អ្នក​និយម​ចាយ​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ សូម​មក​ដឹង​ពី​ហាងឆេង​ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​ថា តើ​មានការ​អត្រា​ឡើង​ចុះ​យ៉ាងដូចម្តេច?។ ធនាគារ…

ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ប្រែប្រួល​យ៉ាងណា​ដែរ នៅ​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ធៀប​នឹង​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ ។ សម្រាប់​អ្នក​និយម​ចាយ​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ សូម​មក​ដឹង​ពី​ហាងឆេង​ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​ថា តើ​មានការ​អត្រា​ឡើង​ចុះ​យ៉ាងដូចម្តេច?។

អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ធនាគារ អេ​ស៊ី​លី​ដា ភី​អិ​ល​ស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែមីនា​មកនេះ​បានឱ្យ​ដឹង​ថា ១​ដុល្លារ​អា​មេ រិ​ក​ទិញ​ចូល​តែ ៤.០៦០,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៧៦,០០ រៀល ហើយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ទិញ​ចូល​ឡើង​ដល់ ៤.០៧៤,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៨៧,០០ រៀល ។

ទន្ទឹម​នេះ​ដែរ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ៤ មីនា ១ ដុល្លារ​ទិញ​ចូល​តែ ៤.០៧៩,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៩១,០០ រៀល ឯ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ៣ ទិញ​ចូល​ឡើង​ដល់ ៤.០៨២,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៩៥,០០ រៀល ។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២ មីនា ដើម​ស​ប្តា​ហ៍​គឺ ១ ដុល្លារ​ទិញ​ចូល ៤.០៨២,០០ រៀល និង​លក់ ៤.០៩៤,០០ រៀល ។ កម្មវិធី​នេះ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ អេ​ស៊ី​លី​ដា ទាន់ចិត្ត ដែល លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS ៕ អត្ថបទ​សហការ

បញ្ជាក់ ៖ អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS