ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ប្រែប្រួល​យ៉ាងណា​ធៀប​នឹង​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ


សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក គឺជា​ក្រដាសប្រាក់​ដែល​គេ​និយម​ចាយវាយ​ច្រើន​បំផុត បន្ទាប់​ពី​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ ។ ដូច្នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ សូម​មក​តាមដាន​ហាងឆេង​ប្តូរ​ប្រាក់​ថា តើ​មាន​អត្រា​ឡើង​ចុះ​ក្នុង​កម្រិត​ណា​ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​នេះ ។

អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ធនាគារ អេ​ស៊ី​លី​ដា ភី​អិ​ល​ស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែកុម្ភៈ​ឱ្យ​ដឹង​ថា ១​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ទិញ ចូល ៤.០៨០,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៩៥,០០ រៀល ហើយពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ទិញ​ចូល ៤.០៨២,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៩៥,០០ រៀល ។

ទន្ទឹម​នេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២៦ គឺ ១ ដុល្លារ​ទិញ​ចូល ៤.០៨៣,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៩៦,០០ រៀល ថ្ងៃ​ទី ២៥ ទិញ​ចូល ៤.០៨៥,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៩៨,០០ រៀល និង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២៤ ដើម​ស​ប្តា​ហ៍​ទិញ​ចូល ៤.០៨៥,០០ រៀល លក់​ចេញ ៤.០៩៨,០០ រៀល ។

យោង​តាម​ប្រភព​ខាងលើ​នេះ​បង្ហាញ​ថា ហាងឆេង​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ធៀប​នឹង ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ គឺ​មានការ​ប្រែប្រួល​ស្ទើរតែ​រាល់ថ្ងៃ​តែ​ម្តង ។ កម្មវិធី​នេះ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ អេ​ស៊ី​លី​ដា ទាន់ចិត្ត ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ ចល័ត​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS ៕ អត្ថបទ​សហការ

បញ្ជាក់ ៖ អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ពាណិជ្ជកម្ម

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ