លុយ​វៀតណាម​មាន​អត្រា​យ៉ាងណា​ធៀប​នឹង​លុយ​ខ្មែរ​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ


ហាងឆេង​ប្រាក់​ដុ​ង​វៀតណាម​ដែល​ជា​ប្រទេស​ជាប់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​ពី​អត្រា​ប្រែប្រួល​ខ្លះ​ៗ​ធៀប​ជាមួយ​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ ។ ដូច្នេះ​សម្រាប់​អ្នក​ចាយប្រាក់​ដុ​ង សូម​មក​ដឹង​ពី​ហាង ឆេ​ង​ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​នេះ​តែ​ម្តង​ថា តើ​ឡើង​ចុះ​ក្នុង​កម្រិត​ណា ។

អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ធនាគារ អេ​ស៊ី​លី​ដា ភី​អិ​ល​ស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ ឱ្យ​ដឹង​ថា ១​ដុ​ង​វៀតណាម​ទិញ​ចូល ០,១៧២៩ រៀល លក់​ចេញ ០,១៧៧៤ រៀល ហើយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ គឺ​១​ដុ​ង​ទិញ​ចូល ០,១៧៣០ រៀល លក់​ចេញ ០,១៧៧៣ រៀល ។ ទន្ទឹម​នេះ​ដែរ គឺ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ កុម្ភៈ ១​ដុ​ង​ទិញ​ចូល ០,១៧៣១ រៀល លក់​ចេញ ០,១៧៧៥ រៀល និង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ទិញ​ចូល ០,១៧៣១ រៀល លក់​ចេញ ០,១៧៧៥ រៀល ។

ជាមួយ​គ្នា​នេះ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ កុម្ភៈ​ដើម​ស​ប្តា​ហ៍ គឺ​១​ដុ​ង​វៀតណាម​ទិញ​ចូល ០,១៧៣១ រៀល និង​លក់​ចេញ ០,១៧៧៤ រៀល ។ កម្មវិធី​នេះ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ អេ​ស៊ី​លី​ដា ទាន់ចិត្ត ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS ៕ អត្ថបទ​សហការ

បញ្ជាក់ ៖ អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ពាណិជ្ជកម្ម

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ