អ្វី​ទៅ​ដែល​ហៅ​ថា​ទ្រព្យ​ដ៏​ប្រសើរ ?


ទ្រព្យ​ទាំង​៧​ប្រការ​ហៅ​ថា​ទ្រព្យ​ដ៏​ប្រសើរ ឬ អរិយទ្រព្យ​ជា​ទ្រព្យ​គួរ​កើត​មាន​ដល់​អ្នក​គោរព​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​យ៉ាង​ខ្ជាប់ខ្ជួន ។

ទ្រព្យ​ដ៏​ប្រសើរ​ទាំង​៧​នេះ​ឱ្យ​ផល​មិន​រង់ចាំ​កាល​ឡើយ ដែល​អ្នក​កាន់​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​គួរ​ញុំ​ា​ង​ចិត្ត​ឱ្យ​កើត​មាន​មិន​ត្រូវ​រំលង​គឺ ១-​ទ្រព្យ​គឺ​សទ្ធា ២- ទ្រព្យ​គឺ​សីល ៣- ទ្រព្យ​គឺ​ហិរិ ៤- ទ្រព្យ​គឺ​ឱត្តប្បៈ ៥- ទ្រព្យ​គឺ​សុតៈ ៦- ទ្រព្យ​គឺ​ចាគៈ ៧- ទ្រព្យ​គឺ​បញ្ញា ។

អរិយទ្រព្យ​ទាំង​៧​យ៉ាងនេះ​មាន​ក្នុង​បុគ្គល​ណា បុគ្គល​នោះ​រមែង​ញុំ​ា​ង​ប្រយោជន៍​ឱ្យ​កើត​មាន​ក្នុង​លោក​នេះ​ផង និង​លោក​ខាង​មុខ​ផង ។ សាន សារិន

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ