សួរនាំ


ភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ចរាចរ​ផ្លុំ​កញ្ចែ​ហៅ​យុវជន​ជិះ​ម៉ូតូ​បញ្ច្រាស​ផ្លូ ss​ឯកទិស ៈ
-​លោក​ដឹង​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ឯកទិស​ទេ0x017d7
-​បាទ​, ថី​មិនដឹង​។
-​បើ​ដឹង​ហេតុ​អី​ហ៊ាន​ជិះ​បញ្ច្រាស0x017d7
-​អូ​, ខ្ញុំ​ឃើញ​លោក​សេ​ហ្វ​ដូច​ជា​ធ្លាប់​ស្គាល់គ្នា​ទើប​ជិះ​មក​សួរនាំ​តើ​៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ