អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 15-09-2017 ម៉ោង 07:00 នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ អត្រា​
ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)4,0584,066
បាត ថៃឡង់ (1USD)33.0333.1
ដុង វៀតណាម (1USD)22,68022,750
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)90.290.7
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)7474.5
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7512.85
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.623.8
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)118.5119
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)133.5134
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)79.580
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)81.582
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)103.3103.8
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)1,5901,600